Björklund Isolering & Bygg AB | Telefon: 070-36 50 161info@bjorklundisolering.se

Brandtätning

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand. Det innebär att ytor kring genomföringar samt hål, tätas i aktuella brandcellsväggar. Spridningen av branden kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.

Brand varningskylt