Björklund Isolering & Bygg AB | Telefon: 070-36 50 161info@bjorklundisolering.se

Asbestsanering

Var hittar man oftast asbest? Vanligast finns det hälsofarliga ämnet, som tidigare var mycket vanligt på grund av sin tålighet, eldsäkerhet och flexibilitet, i äldre hus som uppfördes eller renoverades innan olika typer av asbest förbjöds mellan 1976 och 1982. Speciellt på 50-, 60 och 70-talen användes asbest väldigt ofta i byggbranschen.

Hur går det då till när vi utför en asbestsanering? Arbetsmiljöverket har stränga regler för hur processen ska gå till, och vi följer givetvis regelverket till punkt och pricka. En professionell asbestsanering inleds alltid med att området spärras av, eftersom asbestfibrer i luften är mycket hälsofarliga. Säkerhets- och luftslussar sätts därefter upp. I slussen skapas ett undertryck som är avsett för att hindra de små asbestfibrerna att ta sig in i andra angränsande och näraliggande lokaler.

Våra rutinerade och säkerhetsmedvetna asbestsanerare använder specialframtagna skyddskläder och dessutom masker med ett så kallat P3-filter. P3 är det effektivaste partikelfiltret och skiljer av mer än 99,7 procent av de damm-och asbestpartiklar som flyger runt i luften. Även vår saneringsutrustning, dammsugare och luftrenare, har dessa mycket effektiva och säkra filter.

Asbestsanering
Utfört asbestsanering


När rivningen är avslutad och vi lämnar saneringszonen för efterventilering så är alla ytor samt all utrustning både dammsugna och våttorkade. Vi våttorkar även våra dammsugare och byter självklart ut filtret. Avfall hanteras med försiktighet och enligt rutiner för att ingen asbest ska spridas. Avfallet transporteras sedan på ett säkert sätt till deponering.

Misstänker du har asbest i din fastighet? Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig med varje steg i asbestsaneringen, från miljöinventering till deponering av det farliga materialet.