Björklund Isolering & Bygg AB | Telefon: 070-36 50 161info@bjorklundisolering.se
Björklund Isolering intro

Björklund Isolering & Bygg

Experter på teknisk isolering

Vi hjälper dig med teknisk isolering, brandtätning, asbestsanering & rörmärkning!

Vad är teknisk isolering?

Idag är det vanligt förekommande att man inom industri och bygg isolerar alla viktiga rör och kanaler. Detta kallas för teknisk isolering, och är högt rekommenderat av flera orsaker. När du väljer att tekniskt isolera bl.a. dina rör kan du glädja dig åt många olika fördelar, samtidigt som du minimerar risken för onödiga och ibland rentav farliga förluster. Teknisk isolering ökar tryggheten, stärker ekonomin och är snällare mot miljön.

Teknisk isolerings arbete

Varför bör man välja teknisk isolering?

Det finns ett flertal anledningar till detta, men nedan tar vi upp några av de allra viktigaste.

Förstärkt skydd

Teknisk isolering minskar buller, risken för legionellabakterien och försvårar spridningen av eld vid en eventuell brand.

Minskade kostnader

Rör som är tekniskt isolerade medför lägre energiförbrukning, vilket givetvis resulterar i lägre utgifter.

Ökad effektivitet

Oisolerade rör innebär både värme- och kylförluster, vilka minskar rejält när rören är tekniskt isolerade.


Förbättrad hälsa och arbetsmiljö

Minskningen av buller och den reducerade risken för legionellabakterier (som bl.a. kan orsaka lunginflammation) förbättrar naturligtvis arbetsmiljön markant.

Bättre funktionalitet

När rör är tekniskt isolerade kommer rummen de är placerade i att ha den önskade temperaturen, likaså vattnet i kranar och duschar. Systemet fungerar helt enkelt bättre.

Minimerad miljöpåverkan

Genom att förhindra bl.a. förlust av värme innebär teknisk isolering även lägre förbrukning av energi. Det går inte åt mer energi än vad som faktiskt krävs.

Vi på Björklund Isolering & Bygg

Vintern 2016 grundades ”Björklund Isolering & Bygg AB” av Mikael Björklund. Idag är vi 12 anställda som arbetar med teknisk isolering, sanering och brandtätning. Våra montörer har god och lång erfarenhet inom tekniks VVS-isolering och vårt mål är att du som kund ska bli riktigt nöjd och få den bästa möjliga service.

Kontakta oss

Anställda på Björklund Isolering